Patronat: Logo Novartis

Aktualności

Troska o bezpieczeństwo osób najbardziej narażonych na skutki zachorowania na COVID-19 wymaga szczególnej ostrożności w codziennych czynnościach. Warto zapoznać się z zaleceniami, dedykowanymi chorym na szpiczaka plazmocytowego.

czytaj więcej „Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19”

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej i hepatologii pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce w praktyce lekarza POZ. 

czytaj więcej „Splenomegalia – ścieżki diagnostyczne chorych w Polsce”

W Warszawie odbyła się debata w ramach działań think-tanku Medyczna Racja Stanu, której celem jest zainicjowanie konkretnych działań w przestrzeni polityki zdrowotnej na bazie eksperckich dyskusji. Podczas debaty Czas w onkologii środowisko hematologiczne było reprezentowane przez prof. Ewę Lech-Marańdę, prof. Wiesława Jędrzejczaka oraz prof. Krzysztofa Giannopoulosa.

czytaj więcej „Medyczna Racja Stanu | Debata”

Według WHO w 2018 roku nowotwory stanowiły drugą najczęstszą przyczynę zgonów na świecie – spowodowały śmierć ok. 9,6 miliona osób1 . Wśród nich są również nowotwory układu krwionośnego, które diagnozowane są coraz częściej. Eksperci podkreślają, że im szybciej wykryjemy chorobę hematologiczną – tym mamy większe szanse na powodzenie terapii. Niespecyficzne objawy chorób krwi i szpiku niekiedy opóźniają jednak diagnozę.

czytaj więcej „Posłuchaj, co mówi Twój organizm. Odpowiedź masz we krwi!”

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski 24 czerwca wręczył siedemnastu zasłużonym dla ochrony zdrowia w Polsce odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Wyróżnienia zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego. Otrzymały je osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym ochronie zdrowia.

czytaj więcej „Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos odznaczony „Medalem 100-lecia odzyskania niepodległości” za wśród najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia”

W dniu 24 maja 2019 roku w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej odbyła się konferencja „Hematologia Nowej Generacji”, połączona z otwarciem nowej siedziby jednostki Zakładu. Pomysłodawcą tego wydarzenia i zarazem Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej.

czytaj więcej „Konferencja Hematologia Nowej Generacji i otwarcie nowej siedziby Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej w Lublinie”