Patronat: Logo Novartis

Projekty

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej i hepatologii pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce w praktyce lekarza POZ.

czytaj więcej „Opracowanie algorytmu diagnostyki splenomegalii w Polsce”

W porównaniu do danych epidemiologicznych dla innych krajów europejskich w Polsce istnieje zbyt niska rozpoznawalność niektórych chorób hematologicznych, a większość chorych zarówno na mielo- lub limfoproliferacje jest rozpoznawana zbyt późno, co ma istotny wpływ na rokowanie i skuteczność leczenia.

czytaj więcej „Splenomegalia jako problem interdyscyplinarny”

Celem projektu jest charakterystyka objawów zgłaszanych przez chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Ph negatywne leczonych w ramach programu lekowego. Niewiele jest informacji o objawach, w czasie diagnostyki i kwalifikacji użytecznym narzędziem może być ocena objawów ogólnych, które zestawiono w tabeli 1. Przedstawione objawy są nieswoiste, ale w połączeniu z wynikami badań dodatkowych oraz ich łączne występowanie może ułatwić skierowanie chorego na odpowiednią ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną.

czytaj więcej „Badanie epidemiologiczne pacjentów z mielofibrozą pierwotną (PMF), mielofibrozą wtórną do nadpłytkowości samoistnej (postET-MF) i czerwienicą prawdziwą (post PV-MF) objętych programem lekowym z ruksolitynibem”