Patronat: Logo Novartis

Edukacja

W porównaniu do danych epidemiologicznych dla innych krajów europejskich w Polsce istnieje zbyt niska rozpoznawalność niektórych chorób hematologicznych, a większość chorych zarówno na mielo- lub limfoproliferacje jest rozpoznawana zbyt późno, co ma istotny wpływ na rokowanie i skuteczność leczenia.

czytaj więcej „Splenomegalia jako problem interdyscyplinarny”