Naszą misją jest wprowadzanie
technologii jutra
do aktualnej praktyki
hematologicznej Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji

Troska o bezpieczeństwo osób najbardziej narażonych na skutki zachorowania na COVID-19 wymaga szczególnej ostrożności w codziennych czynnościach. Warto zapoznać się z zaleceniami, dedykowanymi chorym na szpiczaka plazmocytowego.

czytaj więcej „Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19”

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej i hepatologii pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce w praktyce lekarza POZ. 

czytaj więcej „Splenomegalia – ścieżki diagnostyczne chorych w Polsce”

W Warszawie odbyła się debata w ramach działań think-tanku Medyczna Racja Stanu, której celem jest zainicjowanie konkretnych działań w przestrzeni polityki zdrowotnej na bazie eksperckich dyskusji. Podczas debaty Czas w onkologii środowisko hematologiczne było reprezentowane przez prof. Ewę Lech-Marańdę, prof. Wiesława Jędrzejczaka oraz prof. Krzysztofa Giannopoulosa.

czytaj więcej „Medyczna Racja Stanu | Debata”

Inicjatywa lekarzy i naukowców zainteresowanych wspieraniem rozwoju hematologii w Polsce.

Poznaj wszystkich
Krzysztof Giannopoulos
prof. dr hab. Giannopoulos
Krzysztof prezes zarządu
Tomasz Sacha
prof. dr hab. Sacha
Tomasz wiceprezes zarządu
Przemysław Juszczyński
prof. dr hab. Juszczyński
Przemysław członek zarządu
Tomasz Stokłosa
dr Stokłosa
Tomasz członek zarządu
Joanna Góra-Tybor
prof. dr hab. Góra-Tybor
Joanna członek zarządu
Norbert Grząśko
dr hab. Grząśko
Norbert skarbnik
Joanna Zaleska
Zaleska
Joanna sekretarz

Nasze
projekty

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez integrację nowoczesnych technik komputerowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w proces diagnostyki schorzeń hematologicznych, organizację i wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi, prowadzenie biobanków, baz danych i badań obserwacyjnych, sponsorowanie badań klinicznych i przedklinicznych, a także propagowanie i poprawę dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii pacjentów hematologicznych.

Więcej projektów