Patronat: Logo Novartis

Badanie epidemiologiczne pacjentów z mielofibrozą pierwotną (PMF), mielofibrozą wtórną do nadpłytkowości samoistnej (postET-MF) i czerwienicą prawdziwą (post PV-MF) objętych programem lekowym z ruksolitynibem

Celem projektu jest charakterystyka objawów zgłaszanych przez chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Ph negatywne leczonych w ramach programu lekowego. Niewiele jest informacji o objawach, w czasie diagnostyki i kwalifikacji użytecznym narzędziem może być ocena objawów ogólnych, które zestawiono w tabeli 1. Przedstawione objawy są nieswoiste, ale w połączeniu z wynikami badań dodatkowych oraz ich łączne występowanie może ułatwić skierowanie chorego na odpowiednią ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną.

W grupie 1,433 chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Ph negatywne, 293 chorych miało rozpoznanie osteomielofibrozy. W całej grupie średni wynik MPN-SAF TSS wynosił 21,2, w tym dla chorych na czerwienicę prawdziwą 21,8, nadpłytkowość samoistną – 18,7, a u chorych na osteomielofibrozę 25,3. W tabeli 1 zestawiono najczęściej raportowane objawy oraz ich nasilenie. (Emanuel RM et al. J Clin Oncol. 2012)
Objawy Częstość występowania Nasilenie
Zmęczenie 96% 4.4
Uczucie sytości 77% 2.5
Dyskomfort w jamie brzusznej 66% 1.8
Brak aktywności 74% 2.4
Problemy z koncentracją 69% 2.5
Poty nocne 62% 2.1
Swędzenie 50% 2.2
Ból kości 52% 1.9
Gorączka 22% 0.4
Utarta masy ciała 42% 1.1