Naszą misją jest wprowadzanie
technologii jutra
do aktualnej praktyki
hematologicznej Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji powstało w czerwcu 2018 roku jako inicjatywa lekarzy i naukowców zainteresowanych wspieraniem rozwoju hematologii w Polsce. Do zadań Stowarzyszenia należą wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, inicjowanie niekomercyjnych, wieloośrodkowych badań klinicznych, wspieranie nowej generacji naukowców wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki w celu optymalizowania opieki nad chorymi, a także zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób hematologicznych oraz promowanie rozwoju hematologii jako nauki i dziedziny medycyny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez integrację nowoczesnych technik komputerowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w proces diagnostyki schorzeń hematologicznych, organizację i wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi, prowadzenie biobanków, baz danych i badań obserwacyjnych, sponsorowanie badań klinicznych i przedklinicznych, a także propagowanie i poprawę dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii pacjentów hematologicznych.

Inicjatywa lekarzy i naukowców zainteresowanych wspieraniem rozwoju hematologii w Polsce.

Krzysztof Giannopoulos
prof. dr hab. Giannopoulos
Krzysztof prezes zarządu
Tomasz Sacha
prof. dr hab. Sacha
Tomasz wiceprezes zarządu
Przemysław Juszczyński
prof. dr hab. Juszczyński
Przemysław członek zarządu
Tomasz Stokłosa
prof. Stokłosa
Tomasz członek zarządu
Joanna Góra-Tybor
prof. dr hab. Góra-Tybor
Joanna członek zarządu
Norbert Grząśko
dr hab. Grząśko
Norbert skarbnik

Komisja Rewizyjna

dr Dudziński Marek
prof. dr hab. Nowis Dominika
prof. dr hab. Jamroziak Krzysztof

Członkowie

prof. dr hab. Dytfeld Dominik
dr n. med. Puła Bartosz
prof. dr hab. Wróbel Tomasz
dr hab. Własiuk Paulina
prof. dr hab. Basak Grzegorz
dr n. med. Morawska Marta