Opracowanie algorytmu diagnostyki splenomegalii w Polsce

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej i hepatologii pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce w praktyce lekarza POZ.

Projekt będzie realizowany w ramach większej kampanii edukacyjnej promującej świadome wykonywanie podstawowych badań u lekarza rodzinnego min.: morfologii krwi i w wybranych przypadkach usg jamy brzusznej. Wstępne założenia projektu zostały przedstawione w rycinie 1. Chorzy z nieprawidłowościami w morfologii krwi, powiększoną śledzioną w badaniu fizykalnym lub wskaźnikiem objawów ogólnych określanych w zmodyfikowanej skali MAF będą mieli wykonywane badanie usg jamy brzusznej. W przypadku wykrycia towarzyszącej hepatomegalii lekarz rodzinny powinien wykonać dodatkowe badania obejmującymi, min: aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT), aminotransferaza alaninowa (ALAT), bilirubina, czas protrombinowy (INR) i/lub albuminę, retikulocyty, antygen HBS. W przypadku podwyższonych wartości enzymów wątrobowych pacjent powinien zostać skierowany do hepatologa, natomiast w przypadku prawidłowych wartości dla enzymów wątrobowych pacjent powinien zostać skierowany do hematologa po wykonaniu morfologii krwi wraz z rozmazem manualnym. W przypadku wykrycia masywnej splenomegalii lub towarzyszącej jej limfadenopatii pacjent od razu powinien zostać skierowany do hematologa.

Partnerzy: