Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos odznaczony „Medalem 100-lecia odzyskania niepodległości” za wśród najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski 24 czerwca wręczył siedemnastu zasłużonym dla ochrony zdrowia w Polsce odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Wyróżnienia zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego. Otrzymały je osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym ochronie zdrowia.

Minister zdrowia wręczył okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom medycznym, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia. Wśród odznaczonych nie zabrakło również ekspertów z dziedziny hematologii: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos oraz prof. dr hab. Bogusław Machaliński.

Na liście laureatów znaleźli się:

 • Mieczysław Błaszczyk, dr n. med., dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku,
 • Danuta Czarnecka, prof. dr hab. n. med., kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 • Piotr Czauderna, prof. dr hab. n. med.,  kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju.
 • Konrad Dziobek, dr med., dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie,
 • Krzysztof Giannopoulos, prof. dr hab. n. med., kierownik Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Grzegorz Gielerak, gen. dyw. prof. dr hab. n. med., dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, 
 • Tomasz Hryniewiecki, prof. dr hab. n. med., dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie,
 • Jerzy Jaskuła, ratownik medyczny, Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 • Bogusław Machaliński, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Fizjoterapii i Zakładu Patologii Ogólnej, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • Grzegorz Madycki, dr hab. n. med., kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Bielańskim, 
 • Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. n. med., związany z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med., kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 • Tadeusz Szreter, prof. dr hab. n. med., były kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka,
 • Tadeusz Tołłoczko, prof. dr hab. n. med., były kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, były rektor stołecznej Akademii Medycznej, 
 • Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. dr hab. n. med., były kierownik Zakładu Izotopów i Zakładu Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
 • Marian Zembala, prof. dr hab. n. med., były kierownik Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, były minister zdrowia,
 • Alicja Żuk,  pielęgniarka, kierownik Poradni Centrum Attis.

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za włożony trud i poświęcenie w usprawnianie polskiej służby zdrowia.

Źródło:  www.gov.pl/web/zdrowie